Reklamační podmínky

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

1. Postup při reklamaci

a) Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. Budete vyzváni k zaslání vyplněného Reklamačního protokolu (viz níže).
b) Zboží zašlete jako doporučený balík na následující adresu: Pařízek - autodíly s.r.o., Reklamační oddělení, Vlašimská 2206, 256 01 Benešov u Prahy .
c) Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. V případě že se jedná o náhradní díl po montáži a provozu vozidla, budete kontaktováni pro doplnění dalších informací potřebných k vyřízení reklamace.
d) Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet po zaslání zboží a poskytnutí všech údajů. Poštou či e-mailem obdržíte reklamační protokol. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení.
e) Budete kontaktování telefonicky či mailem o výsledku reklamačního řízení.

2. Uplatnění záruky

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením přírodních živlů.
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL